Adwokat

Marek Malara

DSC04145n_pp-new1

Zakres usług

Kancelaria zajmuje się kompleksowym prowadzeniem spraw z zakresu:

Prawa Karnego

  • obrona oskarżonego zarówno na etapie przedsądowym, jak i przed Sądem, reprezentowanie klientów w postępowaniu wykonawczym, reprezentowanie pokrzywdzonych, pomoc w zagwarantowaniu im należnych praw na każdym etapie postępowania

Prawa Cywilnego

  • reprezentowanie klientów w sprawach majątkowych i niemajątkowych, dotyczących między innymi spraw konsumenckich, odszkodowawczych, a także z zakresu ochrony dóbr osobistych

Praw Rzeczowych

  • prowadzenie spraw związanych m.in. z podziałem majątku, zasiedzeniem nieruchomości i ustanowieniem służebności

Prawa Rodzinnego

  • reprezentowanie klientów w sprawach o rozwód i separację, sprawach alimentacyjnych, związanych z pozbawieniem i ograniczeniem władzy rodzicielskiej, a także pozbawieniem i zaprzeczeniem ojcostwa

Prawa Spadkowego

  • obsługa w sprawach stwierdzenia nabycia spadku, działu spadku, zapisu, zachowku, a także odpowiedzialności za długi spadkowe

Prawa Gospodarczego

  • prowadzenie stałej i kompleksowej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, ich reprezentacja przed Sądem i innymi organami, przygotowywanie projektów umów i sporządzaniem opinii prawnych uwzględniających aktualny stan prawny i poglądy doktryny

Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

  • dotyczących stosunków pomiędzy pracownikiem i pracodawcą, rent, emerytur i zasiłków
  • udzielaniem porad prawnych obejmujących sprawy - przede wszystkim - z zakresu wskazanych wyżej materii
  • pomocy w jednorazowym sporządzaniu pism prawniczych na każdym etapie postępowania